Strathfieldsaye starts defence of 2019 BFNL premiership