Bendigo Writers Festival kicks off as writers flood in despite wild weather