Bendigo students celebrate diversity through their stories