Emotions abound as Bendigo celebrates Australia Day 2018 | Photos