Mercy Health Bethlehem residents ready to celebrate International Women's Day 2021