Maryborough teen shows plenty of fight in Bendigo Pro Tour