EVCA - Rangas make quick work of run-chase thanks to Giri fireworks | PHOTOS