Guy Sebastian includes Bendigo stop on his 2021 tour