Bendigo Golf Club takes on the challenge to #DoItForJarrod