O'Sullivan and Streitkid set sail for Melton | VIDEO