BDCA - Sandhurst v Bendigo United, round 2 | PHOTOS