La Trobe to pay $5000 to students to Bendigo amid 'brain drain' to Melbourne