Bendigo pilot, 15, stops in Mount Isa on a trip around Australia