Bendigo's 'Strait Shooters' to kayak from Victoria to Tasmania